Zobrazeno všech 64 výsledků

Dárkový poukaz

500.00900.00

Nevíte, která mikina či triko je ten ideální dárek? Nevadí! Objednejte si tento poukaz a Váš blízký si koupí sám, cokoliv bude chtít.

Quick View

HOPE snapback

290.00

Luxusní kšiltovka ve stylu snapback z kolekce HOPE. Hope v překladu znamená: ,,Naděje“. V Bibli v knize Žalmů 27, 14 se píše: ,, Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina.“ Jedině v Pánu Ježíši můžeme mít naději věčného života.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

NOSIN snapback

290.00

Luxusní kšiltovka ve stylu snapback z kolekce NOSIN. Nosin v překladu znamená: ,,NeHříchu“. Hřích je něco, co nás od Krista neustále odděluje. Pojďme tedy proti tomuto hříchu společně bojovat.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle kšiltkou, které si určitě každý všimne.

Quick View

WITH GOD dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce WITH GOD vás překvapí svou pohodlností. „With God all things are possible“ v překladu znamená: „U Boha je možné všechno“ (Bible: Matouš 19, 26).
Bůh nám někdy ukazuje na věci, které se nám zdají nemožné, ale On nás tímto chce učit větší důvěře v Jeho plány, které má pro nás připravené.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

SAVED BY GRACE dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce SAVED BY GRACE Vás překvapí svou pohodlností. Saved by grace v překladu znamená: „Spasen milostí“  (Bible: Efezským 2, 8).

Toto motto nechť je cílem našeho života. Jenom díky milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista můžeme žít věčně.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

REDEEMED dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce REDEEMED vás překvapí svou pohodlností. Redeemed v překladu znamená: ,,Vykoupený“ (Bible: Efezským 1,7). My všichni jsme vykoupeni Jeho krví, kterou za nás prolil na kříži. Již nejsme otroky hříchu, ale jsme Jeho dětmi.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

ONEWAY dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce ONEWAY vás překvapí svou pohodlností. Oneway v překladu znamená: ,,Jedna cesta“ (Bible: Jan 14, 6). Pán Ježíš je cesta, pravda i život. On sám nám nabízí cestu života, na které nás nikdy neopustí.  Je to cesta spasení, cesta víry.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

NOSIN dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce NOSIN vás překvapí svou pohodlností. Nosin v překladu znamená: ,,NeHříchu“. Hřích je něco, co nás od Krista neustále odděluje. Pojďme tedy proti tomuto hříchu společně bojovat.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

NEW ROBES dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce NEW ROBES  vás překvapí svou pohodlností. New robes v překladu znamená: ,,Nový šat“ či jinými slovy také tzv. nové oblečení. Toto motto poukazuje na to, že díky Jeho krvi, kterou za nás prolil na kříži, můžeme mít nové tělo, tedy tzv. ,,nový šat“.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

iPRAY dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce iPRAY vás překvapí svou pohodlností. iPray v překladu znamená: ,,Modlím se“. Modlitba je rozhovor mezi mnou a Pánem Ježíšem. Ať se děje v našem životě cokoli, nepřestávejme se modlit. Ať už prožíváme radost, smutek, spokojenost či různá trápení. V žádné z těchto situacích nemusíme pociťovat samotu. Pán Ježíš je s námi kdekoliv a kdykoliv.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

HOPE dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce HOPE vás překvapí svou pohodlností. Hope v překladu znamená: ,,Naděje“. V Bibli v knize Žalmů 27, 14 se píše: ,, Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina.“ Jedině v Pánu Ježíši můžeme mít naději věčného života.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

FORGIVEN dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce FORGIVEN vás překvapí svou pohodlností. Forgiven v překladu znamená: ,,Bylo mi odpuštěno“. Se slovem odpuštění se každý z nás potkáváme skoro dennodenně. Buď jsme to my, kteří někomu odpouštíme, anebo je odpouštěno nám. Bůh nám odpustil všechny hříchy a my teď díky tomu můžeme být čistí.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

FAITHBOOK dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce FAITHBOOK vás překvapí svou pohodlností. ,,Faithbook, add Jesus as a friend“ v překladu znamená: ,,Přidej si Ježíše jako Přítele do své knihy života/víry“. Našim cílem je následovat Pána Ježíše na každý den. Naším rozhodnutím je přijmout Pána Ježíše do svých srdcí a tím tak učinit nejlepší rozhodnutí pro náš život.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

BLESSED dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce BLESSED vás překvapí svou pohodlností. Blessed v překladu znamená: ,,Požehnaný“. Každý z nás v životě prožíváme různá požehnání. Nošením této mikiny chceme poukazovat na to, že jsme požehnáni samotným Pánem Bohem a Jeho požehnání chceme přijímat na každý den.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

AMEN. dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce AMEN vás překvapí svou pohodlností. Amen v překladu znamená: ,,Staň se“. Naše každodenní modlitby končíme slovem AMEN.  Tímto slovem vyjadřujeme souhlas tomu, co Bohu v našich modlitbách předkládáme.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

A M E N dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce A M E N vás překvapí svou pohodlností. Amen v překladu znamená: ,,Staň se“. Naše každodenní modlitby končíme slovem AMEN.  Tímto slovem vyjadřujeme souhlas tomu, co Bohu v našich modlitbách předkládáme.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

100 a 0% dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce 100% ODPUŠTĚNO vás překvapí svou pohodlností. 100% Odpuštěno znamená: My sami o sobě nejsme vůbec dokonalí. Jsme hříšní lidé a každý den zarmucujeme našeho Boha. Znovu a znovu si musíme připomínat, že my jsme 0% dokonalí, ale že nám bylo 100% odpuštěno.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

WITH GOD dámská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce WITH GOD vás překvapí svou pohodlností. „With God all things are possible“ v překladu znamená: „U Boha je možné všechno“ (Bible: Matouš 19, 26).  Bůh nám někdy ukazuje na věci, které se nám zdají nemožné, ale On nás tímto chce učit větší důvěře v Jeho plány, které má pro nás připravené.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

Trust like me Tričko

350.00

Luxusní stylové tričko z kolekce #trustlikeme pro vaše děti! Trust like me v překladu znamená: „Věř jako já“.  Někdy je dobré se na víru podívat dětskýma očima. (Bible: Matouš 18,3)

Quick View

Ovečkou Boží jsem Tričko

350.00

Luxusní stylové tričko z kolekce Ovečkou Boží jsem pro vaše děti! Ať i děti ukazují ostatním, že patří Bohu!

Quick View

Little light Tričko

350.00

Luxusní stylové tričko z kolekce Little light vás překvapí svou pohodlností a lehkostí. This little light of  mine v překladu znamená: Moje malé světélko. I ti nejmenší mohou být malým světélkem pro lidi kolem sebe.

Quick View

AMEN. dětské tričko

350.00

Amen v překladu znamená: Souhlasím. Naše modlitby jsou zakončené slovem Amen a to znamená, že my křesťané se spojujeme v jednotlivých modlitbách a přimlouváme se za různé věci či potřeby. 

Věříme, že i děti jsou „naší“ vyslyšenou modlitbou!

Quick View

SAVED BY GRACE dámské tričko

450.00

Luxusní stylově tričko z kolekce SAVED BY GRACE Vás překvapí svou pohodlností. Saved by grace v překladu znamená: „Spasen milostí“  (Bible: Efezským 2, 8).

Toto motto nechť je cílem našeho života. Jenom díky milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista můžeme žít věčně.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

REDEEMED dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce REDEEMED vás překvapí svou pohodlností. Redeemed v překladu znamená: ,,Vykoupený“ (Bible: Efezským 1,7). My všichni jsme vykoupeni Jeho krví, kterou za nás prolil na kříži. Již nejsme otroky hříchu, ale jsme Jeho dětmi.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

ONEWAY dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce ONEWAY vás překvapí svou pohodlností. Oneway v překladu znamená: ,,Jedna cesta“ (Bible: Jan 14, 6). Pán Ježíš je cesta, pravda i život. On sám nám nabízí cestu života, na které nás nikdy neopustí.  Je to cesta spasení, cesta víry.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

NOSIN dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce NOSIN vás překvapí svou pohodlností. Nosin v překladu znamená: ,,NeHříchu“. Hřích je něco, co nás od Krista neustále odděluje. Pojďme tedy proti tomuto hříchu společně bojovat.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

NEW ROBES dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce NEW ROBES  vás překvapí svou pohodlností. New robes v překladu znamená: ,,Nový šat“ či jinými slovy také tzv. nové oblečení. Toto motto poukazuje na to, že díky Jeho krvi, kterou za nás prolil na kříži, můžeme mít nové tělo, tedy tzv. ,,nový šat“.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

iPRAY dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce iPRAY vás překvapí svou pohodlností. iPray v překladu znamená: ,,Modlím se“. Modlitba je rozhovor mezi mnou a Pánem Ježíšem. Ať se děje v našem životě cokoli, nepřestávejme se modlit. Ať už prožíváme radost, smutek, spokojenost či různá trápení. V žádné z těchto situacích nemusíme pociťovat samotu. Pán Ježíš je s námi kdekoliv a kdykoliv.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

HOPE dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce HOPE vás překvapí svou pohodlností. Hope v překladu znamená: ,,Naděje“. V Bibli v knize Žalmů 27, 14 se píše: ,, Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina.“ Jedině v Pánu Ježíši můžeme mít naději věčného života.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

FORGIVEN dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce FORGIVEN vás překvapí svou pohodlností. Forgiven v překladu znamená: ,,Bylo mi odpuštěno“. Se slovem odpuštění se každý z nás potkáváme skoro dennodenně. Buď jsme to my, kteří někomu odpouštíme, anebo je odpouštěno nám. Bůh nám odpustil všechny hříchy a my teď díky tomu můžeme být čistí.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

FAITHBOOK dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce FAITHBOOK vás překvapí svou pohodlností. ,,Faithbook, add Jesus as a friend“ v překladu znamená: ,,Přidej si Ježíše jako Přítele do své knihy života/víry“. Našim cílem je následovat Pána Ježíše na každý den. Naším rozhodnutím je přijmout Pána Ježíše do svých srdcí a tím tak učinit nejlepší rozhodnutí pro náš život.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

BLESSED dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce BLESSED vás překvapí svou pohodlností. Blessed v překladu znamená: ,,Požehnaný“. Každý z nás v životě prožíváme různá požehnání. Nošením této mikiny chceme poukazovat na to, že jsme požehnáni samotným Pánem Bohem a Jeho požehnání chceme přijímat na každý den.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

AMEN. dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce AMEN vás překvapí svou pohodlností. Amen v překladu znamená: ,,Staň se“. Naše každodenní modlitby končíme slovem AMEN.  Tímto slovem vyjadřujeme souhlas tomu, co Bohu v našich modlitbách předkládáme.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

A M E N dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce A M E N vás překvapí svou pohodlností. Amen v překladu znamená: ,,Staň se“. Naše každodenní modlitby končíme slovem AMEN.  Tímto slovem vyjadřujeme souhlas tomu, co Bohu v našich modlitbách předkládáme.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

100% a 0% dámské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce 100% ODPUŠTĚNO vás překvapí svou pohodlností a lehkostí. 100% Odpuštěno znamená: My sami o sobě nejsme vůbec dokonalí. Jsme hříšní lidé a každý den zarmucujeme našeho Boha. Znovu a znovu si musíme připomínat, že my jsme 0% dokonalí, ale že nám bylo 100% odpuštěno.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

REJOICE IN THE LORD dámské tričko

450.00

Luxusní stylově tričko z kolekce REJOICE IN THE LORD vás překvapí především svou pohodlností a lehkostí. Rejoice in the Lord v překladu znamená: „Radujte se v Pánu“ – Za všech okolnosti se máme v Pánu radovat, protože ať už prožíváme cokoliv, Ježíš je tady vždycky s námi!

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

SAVED BY GRACE pánské tričko

450.00

Luxusní stylově tričko z kolekce SAVED BY GRACE Vás překvapí svou pohodlností. Saved by grace v překladu znamená: „Spasen milostí“  (Bible: Efezským 2, 8).

Toto motto nechť je cílem našeho života. Jenom díky milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista můžeme žít věčně.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

REDEEMED pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce REDEEMED vás překvapí svou pohodlností. Redeemed v překladu znamená: ,,Vykoupený“ (Bible: Efezským 1,7). My všichni jsme vykoupeni Jeho krví, kterou za nás prolil na kříži. Již nejsme otroky hříchu, ale jsme Jeho dětmi.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

ONEWAY pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce ONEWAY vás překvapí svou pohodlností. Oneway v překladu znamená: ,,Jedna cesta“ (Bible: Jan 14, 6). Pán Ježíš je cesta, pravda i život. On sám nám nabízí cestu života, na které nás nikdy neopustí.  Je to cesta spasení, cesta víry.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

NOSIN pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce NOSIN vás překvapí svou pohodlností. Nosin v překladu znamená: ,,NeHříchu“. Hřích je něco, co nás od Krista neustále odděluje. Pojďme tedy proti tomuto hříchu společně bojovat.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

NEW ROBES pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce NEW ROBES  vás překvapí svou pohodlností. New robes v překladu znamená: ,,Nový šat“ či jinými slovy také tzv. nové oblečení. Toto motto poukazuje na to, že díky Jeho krvi, kterou za nás prolil na kříži, můžeme mít nové tělo, tedy tzv. ,,nový šat“.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

iPRAY pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce iPRAY vás překvapí svou pohodlností. iPray v překladu znamená: ,,Modlím se“. Modlitba je rozhovor mezi mnou a Pánem Ježíšem. Ať se děje v našem životě cokoli, nepřestávejme se modlit. Ať už prožíváme radost, smutek, spokojenost či různá trápení. V žádné z těchto situacích nemusíme pociťovat samotu. Pán Ježíš je s námi kdekoliv a kdykoliv.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

HOPE pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce HOPE vás překvapí svou pohodlností. Hope v překladu znamená: ,,Naděje“. V Bibli v knize Žalmů 27, 14 se píše: ,, Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina.“ Jedině v Pánu Ježíši můžeme mít naději věčného života.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

FORGIVEN pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce FORGIVEN vás překvapí svou pohodlností. Forgiven v překladu znamená: ,,Bylo mi odpuštěno“. Se slovem odpuštění se každý z nás potkáváme skoro dennodenně. Buď jsme to my, kteří někomu odpouštíme, anebo je odpouštěno nám. Bůh nám odpustil všechny hříchy a my teď díky tomu můžeme být čistí.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

FAITHBOOK pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce FAITHBOOK vás překvapí svou pohodlností. ,,Faithbook, add Jesus as a friend“ v překladu znamená: ,,Přidej si Ježíše jako Přítele do své knihy života/víry“. Našim cílem je následovat Pána Ježíše na každý den. Naším rozhodnutím je přijmout Pána Ježíše do svých srdcí a tím tak učinit nejlepší rozhodnutí pro náš život.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

BLESSED pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce BLESSED vás překvapí svou pohodlností. Blessed v překladu znamená: ,,Požehnaný“. Každý z nás v životě prožíváme různá požehnání. Nošením této mikiny chceme poukazovat na to, že jsme požehnáni samotným Pánem Bohem a Jeho požehnání chceme přijímat na každý den.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

AMEN. pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce AMEN vás překvapí svou pohodlností. Amen v překladu znamená: ,,Staň se“. Naše každodenní modlitby končíme slovem AMEN.  Tímto slovem vyjadřujeme souhlas tomu, co Bohu v našich modlitbách předkládáme.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

A M E N pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce A M E N vás překvapí svou pohodlností. Amen v překladu znamená: ,,Staň se“. Naše každodenní modlitby končíme slovem AMEN.  Tímto slovem vyjadřujeme souhlas tomu, co Bohu v našich modlitbách předkládáme.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

100 a 0% pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce 100% ODPUŠTĚNO vás překvapí svou pohodlností a lehkostí. 100% Odpuštěno znamená: My sami o sobě nejsme vůbec dokonalí. Jsme hříšní lidé a každý den zarmucujeme našeho Boha. Znovu a znovu si musíme připomínat, že my jsme 0% dokonalí, ale že nám bylo 100% odpuštěno.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

WITH GOD pánské tričko

450.00

Luxusní stylové tričko z kolekce WITH GOD vás překvapí svou pohodlností. „With God all things are possible“ v překladu znamená: „U Boha je možné všechno“ (Bible: Matouš 19, 26).
Bůh nám někdy ukazuje na věci, které se nám zdají nemožné, ale On nás tímto chce učit větší důvěře v Jeho plány, které má pro nás připravené.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i tímhle tričkem, kterého si jistě každý všimne.

Quick View

WITH GOD pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce WITH GOD vás překvapí svou pohodlností. „With God all things are possible“ v překladu znamená: „U Boha je možné všechno“ (Bible: Matouš 19, 26).  Bůh nám někdy ukazuje na věci, které se nám zdají nemožné, ale On nás tímto chce učit větší důvěře v Jeho plány, které má pro nás připravené.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

SAVED BY GRACE pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce SAVED BY GRACE Vás překvapí svou pohodlností. Saved by grace v překladu znamená: „Spasen milostí“  (Bible: Efezským 2, 8).

Toto motto nechť je cílem našeho života. Jenom díky milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista můžeme žít věčně.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

REDEEMED pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce REDEEMED vás překvapí svou pohodlností. Redeemed v překladu znamená: ,,Vykoupený“ (Bible: Efezským 1,7). My všichni jsme vykoupeni Jeho krví, kterou za nás prolil na kříži. Již nejsme otroky hříchu, ale jsme Jeho dětmi.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

ONEWAY pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce ONEWAY vás překvapí svou pohodlností. Oneway v překladu znamená: ,,Jedna cesta“ (Bible: Jan 14, 6). Pán Ježíš je cesta, pravda i život. On sám nám nabízí cestu života, na které nás nikdy neopustí.  Je to cesta spasení, cesta víry.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

NOSIN pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce NOSIN vás překvapí svou pohodlností. Nosin v překladu znamená: ,,NeHříchu“. Hřích je něco, co nás od Krista neustále odděluje. Pojďme tedy proti tomuto hříchu společně bojovat.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

NEW ROBES pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce NEW ROBES  vás překvapí svou pohodlností. New robes v překladu znamená: ,,Nový šat“ či jinými slovy také tzv. nové oblečení. Toto motto poukazuje na to, že díky Jeho krvi, kterou za nás prolil na kříži, můžeme mít nové tělo, tedy tzv. ,,nový šat“.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

iPRAY pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce iPRAY vás překvapí svou pohodlností. iPray v překladu znamená: ,,Modlím se“. Modlitba je rozhovor mezi mnou a Pánem Ježíšem. Ať se děje v našem životě cokoli, nepřestávejme se modlit. Ať už prožíváme radost, smutek, spokojenost či různá trápení. V žádné z těchto situacích nemusíme pociťovat samotu. Pán Ježíš je s námi kdekoliv a kdykoliv.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

HOPE pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce HOPE vás překvapí svou pohodlností. Hope v překladu znamená: ,,Naděje“. V Bibli v knize Žalmů 27, 14 se píše: ,, Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina.“ Jedině v Pánu Ježíši můžeme mít naději věčného života.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

FORGIVEN pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce FORGIVEN vás překvapí svou pohodlností. Forgiven v překladu znamená: ,,Bylo mi odpuštěno“. Se slovem odpuštění se každý z nás potkáváme skoro dennodenně. Buď jsme to my, kteří někomu odpouštíme, anebo je odpouštěno nám. Bůh nám odpustil všechny hříchy a my teď díky tomu můžeme být čistí.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

AMEN. pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce AMEN vás překvapí svou pohodlností. Amen v překladu znamená: ,,Staň se“. Naše každodenní modlitby končíme slovem AMEN.  Tímto slovem vyjadřujeme souhlas tomu, co Bohu v našich modlitbách předkládáme.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

100 a 0% pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce 100% ODPUŠTĚNO vás překvapí svou pohodlností a vždy krásně padne. 100% Odpuštěno znamená: My sami o sobě nejsme vůbec dokonalí. Jsme hříšní lidé a každý den zarmucujeme našeho Boha. Znovu a znovu si musíme připomínat, že my jsme 0% dokonalí, ale že nám bylo 100% odpuštěno.

Tohle můžeš říct každému kolem sebe i touhle mikinou, které si jistě každý všimne.

Quick View

A M E N pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce A M E N vás překvapí svou pohodlností. Amen v překladu znamená: ,,Staň se“. Naše každodenní modlitby končíme slovem AMEN.  Tímto slovem vyjadřujeme souhlas tomu, co Bohu v našich modlitbách předkládáme.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

BLESSED pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce BLESSED vás překvapí svou pohodlností. Blessed v překladu znamená: ,,Požehnaný“. Každý z nás v životě prožíváme různá požehnání. Nošením této mikiny chceme poukazovat na to, že jsme požehnáni samotným Pánem Bohem a Jeho požehnání chceme přijímat na každý den.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View

FAITHBOOK pánská mikina

850.00

Luxusní mikina ve stylu classic hoodie z kolekce FAITHBOOK vás překvapí svou pohodlností. ,,Faithbook, add Jesus as a friend“ v překladu znamená: ,,Přidej si Ježíše jako Přítele do své knihy života/víry“. Našim cílem je následovat Pána Ježíše na každý den. Naším rozhodnutím je přijmout Pána Ježíše do svých srdcí a tím tak učinit nejlepší rozhodnutí pro náš život.

Tohle můžeš říct všem kolem sebe i touhle mikinou, které si určitě každý všimne.

Quick View